مرور رده

اخبار جامعة الاحکام

ویژه نامه ی ماه خون (بیان احکام عزاداری و محرم)

احکام عزادارای مجموعه ایست که در راستای بیان احکام عزاداری محرم و در زمینه ی بررسی این مسئله از نگاه فقهی و احکام شرعی توسط موسسه ی جامعة الاحکام تولید شده است؛ شما میتوانید با کلیک بر روی هر قسمت آن را مشاهده نمائید: قسمت اول: وظایف و تکالیف مداح در عزاداری چیست؟ قسمت دوم: ویژگی های یک عزاداری مطلوب چیست؟ قسمت…
ادامه مطلب ...