مرور رده

کتب و تالیفات

کتاب احکام سفر عتبات عالیات (ویژه کاروان های پیاده روی اربعین حسینی)

متن روان، دسته بندی مطالب، استفاده از منابع دست اول و معتبر فقهی، پرداختن به مسائل کاربردی و نوپدید در سفر به خصوص سفر عتبات و سفرهای زیارتی، دارا بودن توضیحات و توجه، پیش سازمان و حاشیه های مفید، روایات مرتبط با موضوع، آداب مرتبط با هر موضوع، پرداختن به مسائل ویژه بانوان در این سفر، مطالب انگیزشی و منطبق بودن مسائل با فتاوای سه تن از مراجع بزرگوار…
ادامه مطلب ...