مرور رده

معرفی تفصیلی

معرفی کتاب احکام شهر نشینی

این کتاب مجموعه ای از مسائل و باید و نبایدهای شهرنشینی است و در دو فصل احکام شهرنشینی و آپارتمان نشینی تنظیم شده. کتاب احکام شهرنشینی در ۱۴۴ صفحه ی رقعی به چاپ رسیده است. عناوین مهم فصل های این اثر عبارتند از: مفهوم شهروندی حقوق شهروندی در اسلام احکام شهرداری حق الناس در زندگی شهری محرم و نامحرم در زندگی شهری مکان های عمومی…
ادامه مطلب ...