مرور رده

معاشرت و رفتار

چه کنيم تا نواميس ما از گناهان آخر الزمان حفظ شوند و به دام مردان هوسباز نيفتند؟

چه کنيم تا نواميس ما (مانند همسر، خواهر و مادر) از گناهان آخر الزمان حفظ شوند و به دام مردان هوسباز نيفتند؟آيا ذکری در اين خصوص وجود دارد؟ ما مردها باید خودمان اهل تقوا (انجام واجب و ترک حرام) شويم و خودمان چشممان را و دلمان را و دست و زبانمان را حفط کنیم. تا خدا حريم و آبرو و ناموس ما را حفظ کند. امام صادق – عليه السلام – فرمودند: به پدرانتان…
ادامه مطلب ...