مرور رده

طنز

مبارزه با خرافات با بن مایه ی طنز

مقام معظم رهبری: مبارزه با خرافات را بايد جدى بگيريد. اين روش علماى ما بوده. مرحوم آقا جمال خوانسارى، عالم معروف، مُحشىّ شرح لمعه، پسر مرحوم آقا حسين خوانسارى - ۳۰۰ سال پيش براى اينکه خرافات را برملا کند، کتابى به نام «کلثوم ننه» را نوشته است. ايشان با زبان طنز، معروف‌ترين خرافات زمان خودش را به زبان فتواى فقهاى زنان درآورده و مى‌گويد: زنان پنج…
ادامه مطلب ...