مرور رده

رنگ های خوراکی

رنگ کارمین

توضیح مطلب: جهت رنگی شدن مواد غذایی و لوازم آرایشی از موادی استفاده می‌شود که از برخی حشرات گرفته می‌شود. برای تهیه رنگ قرمز لباس و مواد خوراکی مانند سوسیس، کیک، میگو خشک، آب نبات، مربا و لوازم آرایشی، از این حشرات استفاده می‌شود. در دنیا یکی از رنگدانه‌هایی که در مواد غذایی و لوازم آرایشی استفاده می‌شود از برخی حشرات گرفته می‌شود. یکی از این…
ادامه مطلب ...