زیر موضوعات

اخبار موسسه جامعة الاحکام

در این صفحه می‌توانید به چدیدترین اخبار موسسه جامعة الاحکام دسترسی بیابید. قابل به ذکر است که موسسه جامعة الاحکام، یکی از فعال‌ترین موسسات فرهنگی پژوهشی در زمینه تحقق نهضت آموزش احکام در کشور است، که برای اولین بار دست به تولیداتِ فاخر در زمینه احکام آموزی و با جدیدترین قالب‌های رسانه‌ای کرده است.