فرم ثبت نام در دوره های تخصصی

لطفا اطلاعات خواسته شده را صحیح و دقیق وارد نمائید؛ جهت صدورِ گواهیِ شرکت در دوره های جامعة الاحکام از این اطلاعات استفاده خواهد شد؛

(لطفا قبل از اقدام به ثبت نام فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید)

فرم ثبت نام در دوره

اطلاعات دوره ی فعال (لطفا قبل از ثبت نام خوانده شود؛)

دوره مجازی تربیت مدرس احکام (سطح یک – دوره اول)
این دوره ویژه ی اساتید فقه و احکام (مدارس علمیه خواهران استان مرکزی) می باشد، لطفا افراد متفرقه از ثبت نام در این دوره ی آموزشی خود داری نمایند؛
شروع کلاس ها: نیمه ی دوم آبان ماه 1399

دوره ی مجازی تربیت مدرسِ احکام (فروردین 99) -» این دوره مخصوص مدرسین کتاب درسنامه ی احکام میباشد؛

سطح یک (مقدماتی)

دوره ی اول:
 1. جایگاه احکام در اسلام و علوم اسلامی
 2. روشها و ضوابط احکام آموزی
 3. مطالعه و یادسپاری قاعده مند
 4. اصول مهم در بیان احکام و منبر فقهی
 5. کتابشناسی احکام و کتب فقهی
 6. احکام خمس (تخصصی)
دوره ی دوم:
 1. دقایق و اصطلاحات فقهی
 2. قواعد فقهی و اصولی پر کاربرد
 3. تاریخ رساله نویسی
 4. نقد و بررسی کتاب ها و تولیدات احکام
 5. مهارت های پاسخ گویی و پاسخ یابی
 6. احکام مسافر (تخصصی)
دوره ی سوم:
 1. اصول مهم در بیان احکام و منبر فقهی
 2. بایدها و نبایدها در بیان احکام بانوان
 3. روش تدریس احکام در صحنه
 4. روش تدریس احکام نموداری
 5. قواعد و راهکارهای سوژه یابی و ایده پردازی
 6. شبهات فقهی
 7. مهارت های تدریس و کلاس داری احکام

سطح دوم (متوسطه)

دوره ی چهارم (سطح دو):
 • احکام تخصصی بانوان
دوره ی پنجم (سطح دو)
 • احکام تخصصی محرمیت

سطح سوم (عالی)

دوره ی ششم:
 1. موضوع شناسی احکام فقهی
 2. انگیزش، هیجان و گفتمان سازی در احکام
 3. قواعد و نکات ضروری در تالیف کتاب احکام
 4. سناریو نویسی و داستان نویسی احکام
 5. نظارت بر تولیدات احکامی (پوستر، موشن گرافی و…)
 6. احکام اموات
دوره ی هفتم:
 1. تکنولوژی آموزشی
 2. مبانی احکام
 3. زیبایی ها و جاذبه های فقه
 4. خلاقیت، نوآوری و ابزار سازی
 1. مشاوره فقهی
 2. احکام ذبح و نحر
 
دوره ی هشتم:
 1. روش تالیف و درسنامه نویسی
 2. پرده خوانی احکام
 3. روش تولید پاورپوینت
 4. روش دستیابی به مبانی فقهی
 5. نقد و بررسی تولیدات احکامی
 6. روش پاسخ به شبهات فقهی

سطح چهارم (پیشرفته)

دوره ی نهم:
 1. پاسخگویی (کارورزی)
 2. نویسندگی (کاروزی)
 3. کلاسداری (کارورزی)
 4. تولیدات فاخر (کارورزی)
 
دوره ی دهم:
 1. نوآوری و ارائه ی سبک در بیان احکام و ضبط برنامه (کارورزی)
 2. نوآوری و ارائه ی طرح در نویسندگی و تألیف کتاب (کارورزی)
 3. نو آوری و ارائه ی سبک در کلاسداری و برگزاری کلاس (کارورزی)
 4. نوآوری و ارائه ی طرح در تولید و تولید اثر (کارورزی)

قوانین و مقررات دوره های مجازی

1. 5 دقیقه قبل از شروع کلاس همه ی اعضا حضور خود را اعلام نمایند.
2. عدم اعلام حضور، تا سه دقیقه پس از شروع کلاس، ثبت نخواهد شد و در صورت تاخیر بیش از سه دقیقه در اعلام حضور ، ثبت و به ازای هر سه جلسه تاخیر، یک غیبت محاسبه می شود.
 • توجه: پس از شروع دوره هزینه های ثبت نام عودت داده نخواهد شد.
3. در صورتی که اعضای محترم 2 جلسه غیبت در کلاس داشته باشند از ادامه ی دوره حذف خواهند شد.
4. اعضای محترم دوره، قبل از شروع جلسه ی اول به گروه های سه نفره تقسیم خواهند شد و این اعضا با مشارکت و تعامل خود، تکالیف گروهی را انجام خواهند داد.
5. در هر جلسه تکالیفی برای خارج از جلسه مشخص می شود که فرصت ارسال آن تا شروع جلسه ی بعد می باشد.
6. تکالیف باید به آدرس شخصی استاد دوره ارسال شود.
7. قبل از حضور در کلاس ابزارها ی لازم مانند کامپیوتر یا لب تاب، نرم افزار، قلم و برگه برای یادداشت فراهم شود.
8. نرم افزارهای لازم برای حضور در کلاس عبارتند از:
 • جامع فقه اهل بیت علیهم السلام
 • جامع الاحادیث
 • فرهنگ اصطلاحات علوم
 • جامع التفاسیر
 • قاموس النور
که امکان استفاده ی آن با ثبت نام در سایت ابر نور هم وجود دارد.برای آشنایی با نرم افزارها به قسمت همیار مدرس» نرم افزارهای پژوهشی مراجعه فرمایید.
9. هر جلسه یکی از اعضای محترم با هماهنگی قبلی به عنوان مدیر خواهد بود. مدیر جلسه وظیفه ی ثبت حضور و غیاب، زمانبندی برای اعلام نظر اعضا و تذکرات لازم به آنان را جهت نظم و حضور در بحث ها به عهده دارد.
10. دو نفر از اعضای محترم که تایپ بهتری دارند به عنوان دبیر دوره انتخاب می شود. دبیر دوره وظیفه ی گزارش نویسی دقیق جلسات را به عهده دارد که در نهایت به استاد تحویل خواهد داد.
11. وظیفه ی استاد، تدریس، مدیریت و جمع بندی جلسات می باشد.
12. جلسه راس ساعت و با دستور مدیر جلسه شروع می شود.
13. در هر جلسه با هماهنگی قبلی یکی از اعضای محترم به مدت 5 دقیقه بیان احکام خواهد داشت. بیان احکام به این صورت است که باید نمونه ای از مهارت های محتوایی و شکلی در آن وجود داشته باشد؛ اعم از نوع ورود به بحث، جذابیت محتوا، استفاده از روایت، داستان و …. (موضوع و مخاطبی که برای بیان احکام انتخاب می شود اختیاری است.)
14. پس از بیان احکام کلیه ی افراد با نظر مدیر گروه به اظهار نظر و نقد محتوایی و شکلی مساله گو خواهند پرداخت. هر فردی از 30 تا 60 ثانیه فرصت دارد تا نظرات خود را بیان کند.
15. هر جلسه ی درسی به دو بخش تقسیم می شود.
 • بخش اول: منبر احکام و بررسی و نقد آن و سپس جمع بندی استاد و نکاتی در رابطه با بیان احکام
 • بخش دوم. روش ها ، شیوه ها و مهارتها که در لیست دوره های تخصصی قابل ملاحظه است.
 • هر جلسه به دو قسمت 55 دقیقه تقسیم می شود و بین دو بخش ده دقیقه برای استراحت است.
16. ضبط دوره ها ممنوع می باشد.
17. در آغاز هر دوره، موضوعات پژوهشی در گروه معین می شود که اعضای محترم پس از انتخاب و مشورت با استاد یک پژوهش را انتخاب کرده و تا پایان دوره فرصت دارند آن را تحویل استاد بدهند.
18. اعطای گواهینامه ی دوره منوط است به:
 • الف. حضور به موقع و منظم در کلاس (عدم غیبت بیش از دو جلسه)؛
 • ب. حضور فعال و با انگیزه در دوره
 • ج. انجام تکالیف
 • د. تحویل پژوهش پایانی در زمان مقرر.
19. از هر دوره تعدادی از اعضای محترم، به تشخیص استاد، جهت شرکت در دوره ی بعد گزینش خواهند شد.
20. دوره ها به شیوه ی کارگاهی و کارورزی بوده و همه ی اعضا در مباحث شرکت خواهند کرد.