کاربر گرامی پرداخت شما موفق بود و اطلاعات شما در سیستم ثبت شد.

مراحل بعدی از طریق سایت (بخش اطلاعیه های ثبت نام در صفحه ثبت نام دوره ها)

یا پیامک به اطلاع شما می رسد.