مرور برچسب

احکام بیمه

استفتاء | حکم شخصی که از دفترچه بیمه ی دیگری استفاده کرده

شخصی که از دفترچه بیمه ی برادرش استفاده کرده است، حالا که متوجه شده این کار خلاف مقررات بوده، چه وظیفه ای دارد؟ پول بیمه و خسارت را به چه کسی برگرداند؟ در فرض مذکور باید خسارت وارده را به سازمان و یا اداره ی مربوطه یا واریز به حساب آن سازمان کند.
ادامه مطلب ...