مرور برچسب

احکام صله رحم

درس هایی از احکام | احکام در رفت و آمدهای فامیلی

درس هایی از احکام مجموعه ایست به قلم حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد، که از تاریخ 18 آذر 1398 هر هفته برای هفته نامه ی افقِ حوزه نوشته میشود؛ آیا صله ی رحم واجب است و حتما باید به منزل برویم؟ پاسخ: صله ی رحم (ارتباط داشتن با خویشاوندان نَسَبی (1))، یکی از واجبات است و قطع ارتباط (قهر کردن) با خویشاوندان از گناهان کبیره است، ولی صله ی رحم منحصر در…
ادامه مطلب ...