مرور برچسب

احکام طلاق

استفتاء | اگر بعد از طلاق بفهمد که شاهدها عادل نبوده اند تکلیف چیست؟

اگر مدتی بعد از طلاق خلع، متوجه شوم که دو شاهد در طلاق عادل نبوده اند و کسی هم که ما را طلاق داده متوجه این قضیه نبوده آیا طلاق من باطل است؟ در فرض مذکور بنابر احتیاط واجب شما نمی توانید آثار طلاق صحیح را بر آن مترتب بدانید.
ادامه مطلب ...