مرور برچسب

احکام نذر

پرسش و پاسخ شرعی | احکام نذر (پاسخ به 10 پرسش کاربردی)

اجازه از والدین برای نذر پرسش: آیا لازم است فرزند از پدر و مادرش برای نذر اجازه بگیرد؟ پاسخ: برای نذر کردن، اجازه ی والدین لازم نیست و اگر نذر با شرایطش 2 انجام شود، باید به آن وفا کرد. 3 توجه: نظر مراجع تقلید در مورد نهی پدر و مادر پس از نذر: خامنه ای: پس از انعقاد نذر که با صیغه ی صحیح و شرایط آن انجام گرفته، وفای به نذر واجب است و والدین…
ادامه مطلب ...