مرور برچسب

احکام نماز جماعت

پرسش و پاسخ شرعی | احکام نماز جماعت (پاسخ به 10 پرسش کاربردی)

اقتدا پیش از تکبیر گفتن صفهای جلو پرسش: آیا در نماز جماعت باید صبر کنیم تا مأمومینی که در ص فهای جلوی ما هستند تکبیر بگویند و سپس به نماز جماعت اقتدا کنیم؟ پاسخ: خیر، لازم نیست صبر کنید تا همه تکبیر بگویند؛ بلکه اگر مأمومینی که در صفهای جلو هستند آماده ی اقتدا کردن و تکبیر گفتن هستند، شما میتوانید اقتدا کنید و به نیت جماعت وارد نماز شوید.…
ادامه مطلب ...