مرور برچسب

احکام نماز جمعه

پرسش و پاسخ شرعی | احکام نماز جمعه

پرسش: گاهی به محل نماز جمعه که میرسم، خطبه ها تمام شده و نمازگزاران آماده اقامه نماز جمعه هستند، آیا در چنین مواقعی میتوانم نماز جمعه را به امام جمعه اقتدا کنم؟ و به علت اینکه به خطبه ها نرسیده ام، آیا باید نماز ظهر را هم پس از نماز جمعه بخوانم یا خیر؟ پاسخ: بله، اقتدا و خواندن نماز جمعه صحیح است، هر چند به خطبه ها نرسیده اید و نماز شما کفایت از…
ادامه مطلب ...