مرور برچسب

احکام وصیت

استفتاء | منظور از مقدار در وصیت نامه چقدر است؟

متن وصیت نامه ی مادری اینچنین است (مقداری از پول فروش زمین را پس از فروش صرف ساختن مسجد محل کنید) آیا منظور از مقدار ثلث است؟ از کجا متوجه شویم که منظور چیست؟ باید ثلث آن را صرف ساختن مسجد نمائید
ادامه مطلب ...