مرور برچسب

احکام پرنده ها

استفتاء | آیا مرغ مگس خوار حلال است؟

آیا مرغ مگس خوار حلال گوشت است؟ کانگورو چطور؟ پرنده حلال از حرام به دو امر تشخیص داده می شود که هر کدام از آنها در شرع علامت حلال و حرام بودن -در موردی که بر حلیت و بر حرمت آن تصریح نشده باشد نه در موردی که نصی بر حکم آن از حیث حلیت و حرمت باشد - قرار داده شده است. یکی از آن دو امر (صفیف) و (دفیف) است. پس هر پرنده ای که صفیفش بیشتر…
ادامه مطلب ...