مرور برچسب

ارشاد الجاهل

پوستر احکام | ارشادالجاهل

ارشاد الجاهل واجب است، لکن نه در موضوعات، یا لا اقل نه در همه ی موضوعات. قدر متیقن از وجوب ارشاد جاهل در احکام است. کتمان احکام الهی، جایز نیست. واجب است که احکام الهی بیان بشود. اگر احکام الهی واجب البیان نبود، بلاشک در طول تاریخ به فراموشی سپرده می شد. پس ارشادالجاهل نسبت به احکام مسلم است.
ادامه مطلب ...