مرور برچسب

استفتاء احکام

استفتاء | مصداق و حکم اسراف چیست؟

آیا زیاده روی در خوردنِ غذا یا مصرف مال، مثل خرید وسائل گران قیمت اسراف محسوب میشود؟ هد دادن انرژی چطور؟ لطفا حکم اسراف و تبذیر را بیان فرمائید. بطور کلی اسراف حرام است و تشخیص مصداق آن به عهده ی خودِ مکلف است.
ادامه مطلب ...