مرور برچسب

استفتائات

استفتاء | حکم استفاده از اموالِ شوهری که خمس نمی دهد

فردی که شوهرش خمس نمی دهد، حکم تصرف در اموال و غذایی که تهیه می کند و حکم وضو و غسل در منزل او چگونه است؟ در فرض سوال استفاده از اموال مذکور اشکال ندارد و تکلیفی نسبت به آن ندارد؛ ولی با وجود شرایط امر به معروف و نهی زبانی از منکر لازم است.
ادامه مطلب ...