مرور برچسب

حجاب

دغدغه حجاب و امنیت اخلاقی جامعه

نگرانی ها از بی حجابی و بدحجابی ظاهری چند زن مسلمان نیست؛ نگرانی از صدای دُغُلی است - که بعدها از بی مسوولیتی های مدیران، وادادگی ها، قداست زدایی ها و آزادی خیانت، توسعه دادن های به اصطلاح سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و قالب کردن دانسته و نادانسته فرهنگ مهاجم به صورت نرم در جای جای زندگی مردم مسلمان و بالاخره فراموشی تهاجم خاموش فرهنگی و نفوذ ورشکستگان…
ادامه مطلب ...