مرور برچسب

سوالات شرعی

سوالِ شرعی | برگرداندن سر به هنگام سلام چه حکمی دارد؟

برگرداندن سر هنگام سلام نماز چه حکمی دارد؟ چرخاندن سر هنگام سلام دلیلی ندارد و تنها در موردی که مأموم باشد و در دو طرف او مأمومین دیگری باشند می تواند با گوشه چشم هنگام دو سلام آخر به طرف راست و چپ اشاره نماید. آیت الله العظمی مکارم شیرازی
ادامه مطلب ...