مرور برچسب

عکس نوشته ی احکام

عکس نوشته های انگیزشی

برای نزدیکی به خدا، اصل قضیه، ترک گناهان است. انجام مستحبات و نوافل و توسلات و دعا و بقیه ی امور ، فرع است. اصل قضیه، این است که انسان از صدور گناه و خلاف از خود، مانع بشود. سخنرانی در دیدار با مردم در روز یازدهم ماه مبارک رمضان؛ 1369/01/18
ادامه مطلب ...