مرور برچسب

فقه اسلامی

گستره ی فقه اسلامی

مقام معظم رهبری: «ما اگر بخواهیم آنچه را که باید عمل بشود، در یک جمله خلاصه کنیم، آن یک جمله عبارت از فقه اسلامی است. فقه اسلامی، فقط طهارت و نجاسات و عبادات که نیست؛ فقه اسلامی مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه‌ی جوانب زندگی انسان است؛ فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاً» بیانات در دیدار جمعی از فضلای حوزه‌ی علمیه‌ی قم…
ادامه مطلب ...