مرور برچسب

فقه

پوستر | گستره ی فقه

انسان از قبل از ولادت تا بعد از ممات احوالی دارد و این احوال شامل احوال فردی و زندگی شخصی اوست، و نیز شامل احوال اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و بقیه ی شوون اوست. تکلیف و سرنوشت همه ی اینها در فقه معلوم می شود. فقه به این معنا مورد نظر ماست، که اسمش همان احکام فرعی است. (بیانات در ابتدای درس خارج)
ادامه مطلب ...