مرور برچسب

موسیقی در عزاداری

سوال شرعی | نظر مقام معظم رهبری در مورد استفاده از موسیقی در عزاداری چیست؟

نظر مقام معظم رهبری در مورد استفاده از موسیقی در عزاداری ها و مناسبت های دینی چیست؟ اگر موسیقی عزاداری حرام باشد یا عرفا از این عمل هتک فهمیده شود و در فرهنگ عمومی این کار هتک حرمت تلقی شود، حرام است.
ادامه مطلب ...