مرور برچسب

میرزا جواد آقا

میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، فقیهی عارف در کلام رهبر معظم انقلاب

مرحوم آقای میرزا جواد آقا سلیقه‌شان این نبود؛ به عرفان نظری خیلی نمی‌پرداختند. تربیت اخلاقی و تربیت سلوکی می‌کردند، انسان‌ها را پرورش می‌دادند. اگر مراجعه کنید به «المراقبات» ایشان یا «لقاءالله»، می‌بینید مطالب مطالبی است که برای تربیت مخاطب از قلم ایشان صادر شده و آن طمطراق و اصطلاحات عرفان نظری را ندارد. مرحوم آقای آقا میزا جواد آقا،…
ادامه مطلب ...