مرور برچسب

نرم افزار فقهه

معرفی نرم افزار | فرهنگ اصطلاحات علوم

این برنامه کتابخانه‌ای از فرهنگ مصطلحات علوم که در حوزه علوم اسلامی و دانش‌های وابسته می باشد. در اين برنامه، بيش از 97 عنوان کتاب فرهنگ اصطلاحات علوم در 157 جلد، اغلب در موضوع‌هاي فقه، اصول فقه، فلسفه، عرفان، منطق، کلام، تاريخ، جغرافيا و طب، در هشت دسته موضوعي عرضه شده است: فقه و اصول فقه؛ منطق؛ کلام، فلسفه و عرفان؛ تاريخ و جغرافیا؛…
ادامه مطلب ...