مرور برچسب

هیئت های مذهبی

اصول هیات داری و آسیب شناسی هیات های مذهبی (11) : سخنرانی و آسیب شناسی آن

قسمت یازدهم: سخنرانی و آسیب شناسی آن یک) انتخاب سخنران علما و روحانیان محترمند و باید به آنان به عنوان سربازان امام زمان علیه السلام و کسانی که کارشناسان دین هستند نگریست؛ ولی بی شک در میان آنان کسانی هستند که توانایی ها و استعدادهایشان با هیات بیشتر تناسب دارد و برای سخنرانی در هیات یا مشاوره با جوانان مناسب ترند؛ بنابر این در مرحله اول مدیر…
ادامه مطلب ...