مرور برچسب

پست ترین علم

پوستر | پست ترین علم ها

علمی که اسلام آورده، علم عملی است. هرچه را گفته است باید به کار بست تا باعث بروز آثار خوب در زندگی مادی و معنوی انسان شود. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ((آن علمی که به عمل نمی رسد و جایش فقط زبان است، پست ترین علم است)).
ادامه مطلب ...