مرور برچسب

کار فرهنگی

ورود و خروج در فعالیت های فرهنگی (الدخول و الخروج (المغادرة) في الأنشطة الثقافية)

گاهی اینها غافلند که چقدر در اطرافشان افرادی بی صدا و آرام در حال تربیت نیرو هستند. اما ما آنها را آدم حساب نمیکنیم. چون سبکشان را نمی پسندیم. چون عکس ندارند. چون نام و نشانشان در شهر نیست. چون هدفشان دین است. نه نمادین. بسم الله الرحمن الرحیم بیلان کاری و عکس های آماری گاهی غفلت آور است، حتی در بین متدینین. در یک مجموعه ی فرهنگی با آمار و…
ادامه مطلب ...