همکاری جامعه الاحکام با مسابقه محیا

شکی نیست که احکام شرعی یکی از مهم‌ترین بخش‌های دین مبین اسلام است. احکام شرعی یعنی همان دستورالعمل‌هایی که خداوند متعال در طول تاریخ بشریت و به واسطه‌ وحی آسمانی به سوی پیام آوران خود نازل نموده، تا راه و رسم زندگیِ انسانی و الهی را به انسان بنمایاند. احکام شرعی همان باید و نبایدهای خداوند متعال هستند، که اگر انسان به آن‌ها عمل کند، بدون شک مایه سعادت و آرامش او در دنیا و آخرت خواهند شد. با این حال اما لازم است که این دستوراتِ آسمانی و الهی در قالب رسانه بروند و با بیانی واضح و شفاف در اختیار آحاد جامعه قرار بگیرند. یعنی یکی از اهدافی که موسسه جامعه الاحکام نیز به دنبال تحقق آن است.

مسابقه تلویزیونی محیا یکی از مسابقاتی است که با همین دغدغه تولید شده است. و موسسه جامعه الاحکام مفتخر است که در زمینه‌ محتوایی و فقهی با این مسابقه همکاری مستمر داشته است.

اخبار همکاری

تدوین سوالات مسابقه

یکی از همکاری‌های مهم موسسه جامعه الاحکام با مسابقه محیا در زمینه تنظیم و تدوین سوالات این مسابقه است. در تدوین سوالات سعی شده است که …